Zpráva o průběhu konference „FÓLIE ETFE V ARCHITEKTUŘE“

19. dubna 2011 se uskutečnila konference „Fólie ETFE v architektuře“ v aule Nadace ABF na Václavském náměstí. Konference se zúčastnilo více než 80 posluchačů z řad odborné veřejnosti a studentů. Záštitu nad akcí za nepřítomnou paní děkanku prof. Ing. Alenu Kohoutkovou CSc. převzal Doc. Ing. Arch. Václav Dvořák, CSc., vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT Praha. Mezi čestnými hosty byli např. poslanec Parlamentu ČR Ing. Arch. Miroslav Petráň, Prof. Ing. Arch. Jiří Suchomel z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci., Doc. Akad. Arch. Vladimír Soukenka a další. Stěžejní přednášky přednesli zástupci firmy VECTOR-FOILTEC GmbH, pan Dirk P. Emmer a Rui Marquez. Velmi zajímavá přednáška byla o Ikonických sportovních stavbách Doc. Ing. Arch. Miloše Kopřivy a přednáška o zkušenostech z realizací fóliových zastřešení v ČR a SR, kterou přednesl Ing. Jaroslav Hruška, Firmconsult.

V sousedství přednáškového sálu byla instalována výstavka o principu, vlastnostech a možnostech využití fóliových střech a fasád systému TEXLON. Na této výstavce byl také předveden v činnosti systém Flexi-Pix, buňka o velikosti 1 m x 1 m z velkoplošné obrazovky, umožňující vytvořit komunikační fasádu.

Na závěr konference se pro VIP hosty a vybrané zájemce uskutečnil raut, který posloužil k vzájemnému seznámení a neformální diskusi o možnostech a vlastnostech systému TEXLON.

Konference seznámila odbornou veřejnost se systémem TEXLON a byla hodnocena účastníky i pořadateli velmi kladně.